XV. Światowy Kongres Muzykoterapii w Japonii

XV. Światowy Kongres Muzykoterapii w Japonii

 

W dniach 4-8 lipca 2017 roku w Japonii odbył się XV. Światowy Kongres Muzykoterapii, pt. Moving forward with Music Therapy – Inspiring the Next Generation. W Kongresie brało udział ponad 2800 specjalistów z 49 krajów. Polskę reprezentowało trzech muzykoterapeutów: Anna Bukowska, Sara Knapik-Szweda oraz Krzysztof Stachyra.

Sara Knapik-Szweda przedstawiła plakat pt. “In the Search for Identity of Music Therapy Research in Poland: Research Protocol”, a także wystąpiła z prezentacją “The effectiveness of music therapy techniques based on the example of an autistic child – research conclusions”, która została odebrana bardzo pozytywnie przez słuchaczy.

Krzysztof Stachyra wygłosił dwie prezentacje w ramach roundtable pt. “The Color of Us: Moving Forward with Inclusion Programming Worldwide” oraz “Global Equivalency Certificate for Music Therapists part II: Professional identity and competences”. Ponadto jako członek Zarządu Światowej Federacji Muzykoterapii (World Federation of Music Therapy – WFMT) brał udział w obradach Zarządu WFMT. W wyborach do nowych władz WFMT Krzysztof Stachyra w uznaniu za wkład w rozwój systemu profesjonalizacji muzykoterapii na świecie został uhonorowany wyborem na Przewodniczącego Komisji Akredytacji i Certyfikacji Muzykoterapeutów (Accreditation & Certification Commission, WFMT). Przez kolejne trzy lata, w kadencji 2017-2020, będzie kierował pracami komisji, w skład której wchodzą specjaliści m.in. z Wielkiej Brytanii, Argentyny, Australii, Japonii, Hiszpanii i Austrii. Zadaniem Komisji jest monitorowanie poziomu muzykoterapii na świecie oraz opracowywanie standardów wykonywania zawodu muzykoterapeuty.

Kongres pozwolił specjalistom ze wszystkich kontynentów na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu muzykoterapii. Dodatkowo jego uczestnicy mieli sposobność poznać Japonię, z jej kulturą, smakami i dźwiękami. Poniżej kilka zdjęć z Kongresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *