Rekrutacja na Podyplomowe Studia Muzykoterapii na UMCS w Lublinie

Szanowni Państwo,

Trwa rekrutacja na kolejną edycję Podyplomowych Studiów Muzykoterapii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uruchomienie studiów planowane jest już na początek października br. Zajęcia będą odbywały się w formule hybrydowej (zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe realizowane będą w formie stacjonarnej w Lublinie zaś większość wykładów w formie online).

Studiami kieruje dr hab. Krzysztof Stachyra, muzykoterapeuta od lat współpracujący ze Światową Federacją Muzykoterapii (m.in. przewodniczący Komisji Certyfikacji i Akredytacji Światowej Federacji Muzykoterapii w latach 2016-2020) oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Zajęcia prowadzone będą przez uznaną kadrę specjalistów z Polski i zagranicy. Pośród wykładowców znajdują się tak wybitni muzykoterapeuci jak Sarah Johnson (Colorado State University) czy Barbara Wheeler (emerytowana profesor Montclair State University). Wszystkie zajęcia w j. obcym są symultanicznie tłumaczone.

Program studiów opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów wyższych.

W programie studiów obejmującym 405 godzin zajęć (3 semestry) znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc. Bardzo dużo miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi potrzebami i problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów, stąd w programie znajdują się m.in. trening asertywności, zajęcia z psychoterapeutą czy terapeutą z zakresu ruchu autentycznego. To pozytywnie wyróżnia ten program od innych, oferowanych w Polsce.

Studia realizowane są przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii przez Sztukę.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Muzykoterapia
 • Receptywne formy muzykoterapii
 • Patologie z klinicznym zarysem chorób
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Muzykoterapia Neurologiczna z elementami fizjoterapii
 • Psychiatria
 • Psychoterapia
 • Psychologia wychowawcza i kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Audiofonologia z logorytmiką
 • Badania w muzykoterapii
 • Superwizja w muzykoterapii
 • Improwizacja
 • Muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins
 • Arteterapia
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie wiedzą w muzykoterapii
 • Wykład monograficzny

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych związanych z muzykoterapią, wykonanie dwóch utworów muzycznych na dowolnym instrumencie (w tym jeden utwór wokalno-instrumentalny), wykazanie się predyspozycjami do improwizacji (rozumiana jako np. umiejętność wykonania piosenki z akompaniamentem, który nie jest odegraniem zapisu nutowego. Nie jest wymagana umiejętność improwizacji muzycznej, gdyż takowa będzie dopiero uczona w czasie studiów). Niezbędna jest także rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UMCS (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w styczniu 2024, zgodnie z kolejnością zapisów na studia.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykoterapeutą, posiadającym wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Absolwent potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami lub potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej lub społecznej, dzięki czemu może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych oraz prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną. Jest także przygotowany do prowadzenia badań w zakresie muzykoterapii.
Studia przygotowują do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz złożenie egzaminu.

Zjazdy:

Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na początek drugiego semestru 2024 roku. Zjazdy odbywają się z reguły jeden raz w miesiącu, zawsze tylko w weekendy (w soboty w godz. 10.00-18.30 oraz niedziele 9.00-14.30), tak aby umożliwić studentom dojeżdżającym z daleka spokojny powrót do domu.

Szczegóły pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow-podyplomowych,118,muzykoterapia,7106.chtm 

Wszelkie pytania można kierować na email: muzykoterapia@wp.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *