Zapraszamy do lektury najnowszego numeru “Terapii przez Sztukę”

Drodzy Czytelnicy,

Z wielką radością zapraszamy do lektury specjalnego wydania „Terapii przez Sztukę”. Wydanie specjalne, bo i okazja ku temu szczególna. W dniach 15–16 lipca 2014 w Akademii Muzycznej w Katowicach w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Muzyka, terapia, edukacja. Praktyka, nauka, sztuka” spotkali się i dyskutowali specjaliści z Australii, Chorwacji, Czech, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, przy współpracy z Zakładem Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (PSMT).

W wydarzeniu tym uczestniczyło prawie sto osób, które w sztuce dostrzegają wielki potencjał terapeutyczny. Studenci i osoby, które dopiero rozpoczynają swoja przygodę z terapią przez sztukę, miały możliwość spotkania się z najlepszymi specjalistami z całego świata. Pośród prelegentów spotkać można było tak wybitne postacie jak prof. Felicity Baker z Uniwersytetu w Melbourne, prezydent Australijskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów; Wendy Magee – profesor Temple University w USA, prof. Barbara Wheeler – emerytowany wykładowca University of Louisville czy Dave Thorpe – terapeuta z ośrodka naukowo-badawczego Nordoff-Robbins w Londynie.

W niniejszym numerze pisma znaleźć można teksty stanowiące podsumowania wybranych wystąpień przedstawianych podczas Konferencji. Ich zakres i tematyka są bardzo różne, ukazują indywidualne perspektywy autorów oraz – najczęściej – sytuują się w obszarze konkretnych zainteresowań klinicznych. Są wśród nich między innymi prezentacje nowych trendów czy koncepcji mieszczących się w obrębie terapii przez sztukę. Marta Żłobińska proponuje refleksję nad filmoterapią w psychoterapii, ukazując z jednej strony jej potencjał, z drugiej zaś wyzwania związane z doborem materiału filmowego w danym kontekście. Tekst Marty Siepsiak koncentruje się wokół Muzycznego Treningu Twórczości, przedstawiając jego praktyczne zastosowania. Z kolei logorytmika – zarówno samo pojęcie, jak i jej możliwości – stały się tematem rozważań Karoliny Kantyki.

Interesujące projekty integrujące działania arteterapeutyczne opisane zostały przez Karolinę Faszynkę i Karolinę Korczewską (Warsztaty Twórcze na Uniwersytecie Trzeciego Wieku) oraz Martynę Romanowicz (RAP-terapia – resocjalizacyjne efekty projektu muzycznego). Skierowane do zupełnie innych grup uwypukliły potencjał działań ekspresyjnych w odmiennych formach, dla uzyskania zupełnie innych celów. Korespondencja sztuk jest zagadnieniem centralnym w tekście Magdaleny Owczarek, która snuje refleksje nad relacją między muzyką, plastyką i ruchem w kontekście Obrazków z wystawy M. Musorgskiego.

Na szpaltach bieżącego numeru swoje miejsce znalazły także doniesienia typowo kliniczne – prezentujące interesujące studia przypadków. Sara Knapik-Szweda pokazuje, jak działania muzykoterapeutyczne stały się formą komunikacji alternatywnej z niepełnosprawnymi dziećmi, a Halina Zwiercan dostrzega potencjał terapeutyczny nauki gry na skrzypcach u dziecka z dysleksją. Z kolei tekst Szczepana Cieślaka ma charakter ogólny – autor wymienia działy pedagogiki specjalnej i wskazuje na możliwości zastosowania muzykoterapii w każdej z tych specyficznych dziedzin.

Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji w numerze specjalnym proponujemy także tekst anglojęzyczny. Dave Thorpe, muzykoterapeuta i nauczyciel muzyki z Wielkiej Brytanii, dzieli się w nim spostrzeżeniami na temat związku działań edukacyjnych i terapeutycznych zarówno w perspektywie zawodowej, jak i osobistej, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu.

Życzymy inspirującej lektury.

 

POBIERZ CZASOPISMO “Terapia przez Sztukę” Nr 1 (5) 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *