Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT) jest samorządną, dobrowolną organizacją pożytku publicznego, kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw. Powołane zostało w 2012 roku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.

 

Cele Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z muzykoterapią i muzykoprofilaktyką, a w szczególności:

1. działanie na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry muzykoterapeutów,

2. działanie na rzecz usankcjonowania i ochrony zawodu muzykoterapeuty w Polsce,

3. prowadzenie działalności naukowej i oświatowej,

4. wspieranie, promowanie i reprezentowanie terapeutów prowadzących działania związane z muzykoterapią, w kraju i zagranicą,

5. ochrona i promocja zdrowia,

6. działanie na rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz z środowisk zagrożonych patologią społeczną,

7. działanie na rzecz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,

8. przeciwdziałanie niepełnosprawności oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

9. prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

10. współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz różnych form terapii przez sztukę w kraju i zagranicą,

11. kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy w zakresie muzykoprofilaktyki i muzykoterapii w społeczeństwie.

 

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów prowadzi w Polsce certyfikację muzykoterapeutów na zasadach ustalonych szczegółowo w regulaminie Stowarzyszenia.

 

Dane kontaktowe:

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów
dr hab. Krzysztof Stachyra
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Narutowicza 12, p. 51
20-004 Lublin

Adres email: muzykoterapia@wp.pl

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS  0000433978

Numer REGON: 061618333

Numer konta: Lucas Bank, numer: 57 1940 1076 3064 0988 0000 0000   (z dopiskiem: PSMT)

 

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MUZYKOTERAPEUTÓW (PSMT)