Redakcja "Terapii przez Sztukę"

Redaktor naczelny:

Dr hab. Krzysztof Stachyra - muzykoterapeuta, pedagog muzyczny, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki.Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii UMCS w Lublinie oraz kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Muzykoterapii na tejże uczelni. Członek Zarządu Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę oraz Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT). Od maja 2016 Przewodniczący Komisji Akredytacji i Certyfikacji Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT). Redaktor w amerykańskim czasopiśmie specjalistycznym Journal of Biomusical Engineering oraz międzynarodowym journalu muzykoterapeutów "VOICES" wydawanym przez Uniwersytet Bergen w Norwegii. Przewodniczący Komisji Certyfikacji i Akredytacji Światowej Federacji Muzykoterapii (Certification & Accreditation Commission, WFMT), zaś w Polsce przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Muzykoterapeutów PSMT. Współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (AMTA), The Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie i Nowym Jorku, ośrodkiem terapii dzieci autystycznych Giant Steps w USA oraz muzykoterapeutami z całej Europy. Prowadzi szkolenia m.in. dla specjalistów z Grecji, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Turcji, Egiptu, Portugalii, Rosji, Węgier, Hiszpanii, Litwy, promując muzykoterapię w tych krajach. Po cyklu treningów w Therapeutic Arts Institute w Chicago, Irlandii i Wielkiej Brytanii jest na etapie finalizacji procesu uzyskiwania tytułu psychoterapeuty muzycznego w metodzie Guided Imagery and Music (GIM).

Laureat głównej nagrody na Światowym Kongresie Muzykoterapii w Wiedeniu/Krems w 2014 roku za plakat przedstawiający projekt "W stronę profesjonalizacji muzykoterapii: Model szkolenia i certyfikacji". W tym samym roku na zaproszenie kompozytora Jana A.P.Kaczmarka gościł w roli eksperta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Transatlantyk". Członek Komitetu Naukowego Europejskiego Kongresu Muzykoterapii w Wiedniu w 2016 roku.

Od 2008 roku pełnił funkcję współredaktora międzynarodowego journalu muzykoterapeutów "Voices" wydawanego przez Uniwersytet Bergen w Norwegii (www.voices.no), zaś od 2013 redaktora w amerykańskim Journal of Biomusical Engineering. Członek zespołu redakcyjnego wydania specjalnego greckiego journalu "Approaches: Music Therapy & Special Education": 'Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development'.

Prowadzi prywatną praktykę muzykoterapeutyczną oferując psychoterapię muzyczną GIM, a także współpracuje z Centrum Arteterapii w Lublinie.

Olga Handford - arteterapeuta certyfikowany przez Health Professions Council w Wielkiej Brytanii, psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Arteterapii w Instytucie Eriksonowskim oraz programu badawczego w Goldsmiths College. Obecnie Doktorantka w Goldsmith College w Londynie, gdzie pisze prace z zakresu arteterapii wizualnej, której promotorem jest dr Andrea Gilroy.

Członek British Art Therapists Association (BAAT) i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę. Autorka szeregu publikacji z zakresu arteterapii, współautorka serii "W twórczym Rozwoju i arteterapii (z W. Karolak). Prowadzi szereg spotkań i warsztatów arteterapeutycznych dla różnych grup klientów i studentów.

Rada Naukowa:

Prof. dr. hab. Wiesław Karolak, dr Ludwika Konieczna-Nowak, dr Anita Stefańska

Sekretarz redakcji:

Wioletta Rauk (email:  biuro (a) arteterapia.pl)