Organ nadzorujący stanowi Zarząd Główny PSTS w składzie:

Skład Zarządu PSTS II kadencji (lata 2011-2015):

Skład Zarządu PSTS I kadencji (lata 2007-2011):