Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT) to zawodowe stowarzyszenie muzykoterapeutów, którego celem jest realizacja systemu szkolenia i certyfikacji polskich muzykoterapeutów w oparciu o międzynarodowe standardy. PSMT posiada Certyfikat Światowej Federacji Muzykoterapii (World Federation of Music Therapy) na lata 2017-2020, zaś Prezes PSMT zasiada w zarządzie Światowej Federacji Muzykoterapii, pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Akredytacji i Certyfikacji Światowej Federacji Muzykoterapii (Accreditation & Certification Commission, WFMT). Zamierzamy doprowadzić do sytuacji, aby poziom kompetencji zawodowych polskich muzykoterapeutów w niczym nie odbiegał od najlepszych światowych wzorców, a tym samym, aby muzykoterapeuci certyfikowani przez PSMT otrzymywali rekomendacje na forum międzynarodowym.

Wszystkie informacje o wymaganiach niezbędnych do uzyskania certyfikatu muzykoterapeuty znajdują się na dole strony głównej w zakładce “Certyfikacja muzykoterapeutów”.

 

CERTYFIKAT ŚWIATOWEJ FEDERACJI MUZYKOTERAPII

Permalink do tego artykułu: http://arteterapia.pl/polskie-stowarzyszenie-muzykoterapeutow/

O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT) jest samorządną, dobrowolną organizacją pożytku publicznego, kierującą się w swojej działalności zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami obowiązujących ustaw. Powołane zostało w 2012 roku. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Lublinie.
 
Cele Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z muzykoterapią i muzykoprofilaktyką, a […]

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów

Organ nadzorujący stanowi Zarząd PSMT w składzie:

Przewodniczący – dr Krzysztof Stachyra
Wiceprzewodniczący – dr Ludwika Konieczna-Nowak
Sekretarz – Jagoda Plackowska
Skarbnik – Sara Knapik
Komisja Rewizyjna: Marta Nowak, Olimpia Minkina, Karolina Kantyka

Członkostwo w PSMT

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT) dzielą się na:
1. zwyczajnych, 2. nadzwyczajnych, 3. wspierających, 4. honorowych.
 
Ad.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prześle albo złoży do Zarządu PSMT pisemną deklarację oraz swoje CV, a także ma ukończone studia wyższe lub podyplomowe z muzykoterapii i/lub jest kwalifikowanym terapeutą lub […]