Agnieszka (Kasperczyk) Sepioło

Agnieszka Kasperczyk-SepiołoAgnieszka (Kasperczyk) Sepioło – muzykoterapeutka, absolwentka studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej; specjalność: muzykoterapia.

Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami pacjentów i stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i warsztatach muzykoterapeutycznych. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach ogólnopolskich i międzynarodowych, takich jak AMTA 2014 Conference, “Pursue Your Passion for Music Therapy” w Louisville – Stany Zjednoczone czy World Congress of Music Therapy 2014: Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education w Krems – Austria.

Zakres specjalizacji:

Głównym obszarem działania jest muzykoterapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zachowania.

W swojej praktyce wykorzystuje podejście eklektyczne jednak najbliższe jest jej podejście muzykoterapii Nordoff & Robbins, zakorzenionej w psychologii humanistycznej.

 

Doświadczenie zawodowe:

od 2015 – Niepubliczna Pedagogiczno-Psychologiczna PoraDniaDziecka w Tarnowskich Górach

Prowadzi muzykoterapię dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Di George’a.

od 2015 – Niepubliczny Żłobek „Bystry Maluszek” w Tarnowskich Górach

Objęcie stanowiska muzykoterapeuty i prowadzenie muzykoterapii indywidualnej dla dzieci z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną.

od 2015 – Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

Współprowadzenie zajęć muzyczno – terapeutycznych „Dźwiękowy Domek Emocji” dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których celem jest miedzy innymi rozwijanie umiejętności nazywania własnych emocji, polepszenie komunikacji – współpracy, wzajemności, relacji i empatii oraz wyrażenie siebie w działaniach twórczych.

od 2014 – MUZYKOWO – muzyka i terapia

Prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej dla:

– dzieci od 8 miesiąca życia z zaburzeniami neurorozwojowymi, z encepalopatią, ze słabym napięciem mięśniowym, z zaburzeniami ukierunkowanymi w stronę zespołów genetycznych.

– dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, zespołem Williamsa.

– dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prowadzenie zajęć umuzykalniających i lekcji gry na fortepianie dla dzieci od 3 roku życia.

od 2014 – Społeczna Szkoła Podstawowa “Nasza Dobra Szkoła” w Katowicach

Muzykoterapia indywidualna i grupowa w ramach zajęć terapeutycznych.

od 2014 – Stowarzyszenie na Rzecz Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa Szansa

Prowadzenie muzykoterapii grupowej oraz zespołu muzycznego dla dzieci i młodzieży

z Zespołem Downa.

 

KONTAKT:

Agnieszka Sepioło

e-mail: agnieszka.kasperczyk@onet.pl

lub agnieszka@muzykowo.com.pl