Agnieszka Sepioło

Agnieszka Sepioło – muzykoterapeutka certyfikowana MT-C (certyfikat nr 12/2014) oraz certyfikowany superwizor muzykoterapii (certyfikat nr 7/2022).
Asystent naukowy Katedry Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Muzykoterapia. Współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce takimi jak: Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Centrum Rozwoju Dziecka i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PoraDnia Dziecka” w Tarnowskich Górach. Najistotniejszym zakresem jej zainteresowań jest wpływ działań muzykoterapeutycznych na pacjentów z deficytami słuchowymi, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz autyzmem, a także możliwości technologiczne wykorzystywane w procesie muzykoterapeutycznym.

Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami pacjentów i stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i warsztatach muzykoterapeutycznych. Brała udział w konferencjach i warsztatach ogólnopolskich i międzynarodowych, takich jak m.in. AMTA 2014 Conference, “Pursue Your Passion for Music Therapy” w Louisville – Stany Zjednoczone, World Congress of Music Therapy 2014: Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education w Krems – Austria, Konferencja cyklu „Nauka dla społeczeństwa” w październiku 2021 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, Sympozjum „Music Therapy with Families” odbywającym się w dniach 23 – 25 września 2022 roku w Wiedniu – Austria, Konferencja „Trauma, Music and Music Therapy”, która odbyła się w dniach 17 – 18 kwietnia 2023 roku w Katowicach.

Ostatnie publikacje:
– Sepioło, A. (2023). Muzykoterapia i możliwości technologiczne podczas pandemii COVID-19 – przegląd badań. Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne 8/9 (2021-2022).
– Konieczna – Nowak, L., Sepioło, A., Dzwonowska, G. (2023). Terapeutyczne wykorzystanie muzyki a poziom lęku nauczycieli w okresie pandemii – badanie pilotażowe. Kultura i Edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Prowadząc działalność naukową, artystyczną i dydaktyczną stara się przyczyniać do rozwoju profesjonalizacji muzykoterapii w kraju wierząc, że jej działania, choć w niewielkim stopniu, posłużą rozszerzaniu się świadomości dotyczącej muzykoterapii prowadzonej w oparciu o standardy naukowe.

KONTAKT:
Agnieszka Sepioło
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
ul. Zacisze 3,
40-025 Katowice;
e-mail: a.sepiolo@am.katowice.pl