Katarzyna Turek

Katarzyna Turek – muzyk, muzykoterapeuta, magister sztuki. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzykoterapia) oraz Katowicach (Instrumentalistyka, specjalność: obój). Pracę doktorską na temat Muzykoterapia a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej obroniła na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Pracuje na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz w Dziennym Domu Pomocy „Na Ciepłej” (MOPS) we Wrocławiu. Współpracuje z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

2017 – obecnie: pracownik MOPS w Dziennym Domu Pomocy „Na Ciepłej”

2016 – obecnie: pracownik Katedry Terapii Zajęciowej AWF Wrocław

2014 – obecnie: współpraca z Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

2014 – 2106: udział w sekcji Personel grupy inicjującej nowego programu wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów Meetingdem: „Program Wsparcia-Centrum” Spotkań Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurologicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  http://www.umed.wroc.pl/content/grant-dla-projektu-meetingdem

2014 – obecnie: współpraca z Fundacją Siwy Dym we Wrocławiu http://www.siwydym.org.pl/o-nas/nasi-terapeuci/

2013 – obecnie: współpraca z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach

2013 – 2015 pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

2012 – 2013 staż w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

2011 – 2013 prowadzenie muzykoterapii w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „Orlik” w Kudowie Zdrój w ramach projektu badawczego z puli środków dla młodych naukowców Akademii wychowania Fizycznego we Wrocławiu

2010 – 2014 prowadzenie muzykoterapii: Wrocławska Szkoła Rodzenia Uniwersytecki Szpital Kliniczny

2009 – 2016: Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, SPSK 1

 

 

 

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii w obszarze onkologii, psychogeriatrii oraz chorób neurodegeneracyjnych. Współpracuje z ośrodkami działającymi na rzecz promowania terapii przez sztukę oraz bierze czynny udział w programach wspierających osoby dotknięte różnymi chorobami, w tym cywilizacyjnymi.

 

Kontakt:  katarzyna.turek@awf.wroc.pl

 

Publikacje:

 • Ruda K., Trypka E. Zastosowanie wybranych technik neuromuzykoterapeutycznych w rehabilitacji pacjentów z otępieniem. Psychogeriatria Polska 2014; 11, 1: 17-24
 • Ruda K., Trypka E. Terapeutyczne znaczenie muzyki dla regulowania zaburzeń zachowania w rehabilitacji pacjentów chorujących na otępienie. Psychogeriatria Polska 2013; 10, 4: 157-164
 • Ruda K, Rymaszewska J. Muzyka o cechach relaksacyjnych a wybrane czynniki psychologiczne w pediatrii onkologicznej. Onkol Pol 2013; 16, 1: 5-10
 • Ruda K, Rymaszewska J. Wybrane zagadnienia z terapii muzyką osób chorujących na zaburzenia otępienne. Neuropsychiatr Neuropsychol 2013; 8, 1: 40-46
 • Krzewska I, Ruda K, Rymaszewska J. Cielesny kontekst potencjałów zdrowia w rehabilitacji onkologicznej poprzez muzykę i ruch. Rozważania teoretyczne. Fizjoterapia 2012; 20, 2: 43-49
 • Ruda K, Kazanowska B, Rymaszewska J. Zastosowanie muzykoterapii jako komponentu terapii zajęciowej w pediatrii onkologicznej (doniesienie z przeprowadzanych badań). W: Klimek A. (red.), Terapia zajęciowa-perspektywa międzynarodowa. Akademia Wychowania Fizycznego i. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2012; 169-177
 • Ruda K, Kazanowska B. Muzykoterapia jako jeden z elementów kompleksowej opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Onkol Pol 2011, 14, 1: 22-25
 • Ruda K. Percepcja dzieła muzycznego w sferze emocjonalnej
  u muzyków i niemuzyków (aspekt wyobrażeniowy). W: Karolak W, Kaczorowska B. (red), Arteterapia – od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych. Wydawnictwo AHE Łódź, 2011; s. 147-159
 • Ruda K. Możliwość zastosowania muzykoterapii w pediatrii onkologicznej. W: Cylulko P, Gładyszewska – Cylulko J. (red), Muzykoterapia. Tożsamość – trangresja-transdyscyplinarność. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 2010; s. 155-161
 • Ruda K. Znaczenie i terapeutyczna rola koncertów muzyki klasycznej w procesie rehabilitacji. W: Siemież M, Siemież T.(red), Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, 2009