Karolina Walentyńska

Karolina Walentyńska – absolwentka studiów licencjackich i magisterskich (dyplom z wyróżnieniem) na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, specjalność: muzykoterapia. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w klasie oboju (II st.) i fortepianu (I st.). Od 2016 roku współpracuje z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Pracuje z pacjentami o różnych potrzebach, w różnym wieku od dzieci, przez dorosłych aż po osoby starsze, na terenie śląska, wykorzystując w swoich działaniach różnorodne formy muzykoterapii aktywnej i receptywnej. Ma doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Doświadczenie:

od 2017 – prowadzenie muzykoterapii indywidualnej w Szkole Muzycznej YAMAHA w Gliwicach

od 2017 – prowadzenie muzykoterapii grupowej w ramach projektu „Przedszkole równych szans” organizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku

od 2016 – wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

2016-2017 – współpraca z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym: prowadzenie muzykoterapii z dziećmi i młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością i dysfunkcjami wzroku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach w ramach projektu „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”

od 2015 – prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej w Centrum Terapeutycznym STAMINA w Gliwicach

2013-2016 – prowadzenie muzykoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w Niepublicznym Przedszkolu JONATAN dla dzieci z wyzwaniami w Bielsku-Białej

2014-2016  – prowadzenie muzykoterapii na oddziale patologii ciąży oraz ginekologii operacyjnej w ramach działalności gabinetu terapeutycznego w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu oraz prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z muzykoterapii dla rodzin uczestniczących w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa

2014 – prowadzenie muzykoterapii grupowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Śląskim Stowarzyszeniu Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCENT w Katowicach

2013 – prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych i arteterapeutycznych w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 42 z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu

2011-2013 – prowadzenie muzykoterapii indywidualnej dla osób z demencją starczą w Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach

 

Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach i seminariach muzykoterapeutycznych prowadzonych przez najwybitniejszych muzykoterapeutów polskich i zagranicznych tj.: B. Wheeler, M. Silverman, D. DeLoach, F. Baker, S. Procter, W. Magee, M. Kierył, E. Galińska. Brała aktywny i bierny udział w wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m. in.:

  • XII Konferencja Naukowa “Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę“(referat “Słucham uchem, słucham brzuchem-działania muzykoterapeutyczne dla hospitalizowanych kobiet ciężarnych”
  • XII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej “Sztuki wizualne”(referat “Muzykoterapia w pracy z osobami z demencją starczą”),
  • IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii (referat “Muzykoterapia w pracy z osobami z demencją starczą”),
  • World Congress of Music Therapy 2014,
  • American Music Therapy National Conference 2014.
  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka, terapia, edukacja. Praktyka, nauka, sztuka” 2014
  • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka, terapia, edukacja. Symbol,ekspresja, percepcja” 2016 (referat „Muzykoterapia dla kobiet ciężarnych. Mity, praktyka, badania.”)

 

Kontakt:

e-mail: k.walentynska@gmail.com