Metoda wizualizacji kierowanej z muzyką


Krzysztof Stachyra

Metoda wizualizacji kierowanej z muzyką

w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym

 

Helen Bonny stworzyła metodę, która odmieniła muzykoterapię. Zaprzestano postrzegania muzyki jedynie jako narzędzia w rękach terapeuty, a zaczęto rozumieć realną siłę jej bezpośredniego oddziaływania na człowieka. Książka ukazuje wszechstronne możliwości, jakie daje Wizualizacja Kierowana z Muzyką w pracy z ludźmi o różnych potrzebach. Powstała, by przybliżyć klasyczną metodę BMGIM, dokonać przeglądu różnorakich form jej modyfikacji, pomóc wyjaśnić procesy oddziaływania muzyki i wyobrażeń. Podjęto w niej próbę przekrojowego ukazania szerokiego wachlarza perspektyw wykorzystania muzyki i wizualizacji w terapii oraz edukacji – począwszy od profilaktycznego, wspierającego ich zastosowania, przez wspomaganie w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami, a skończywszy na głębokich formach terapii o charakterze reedukacyjnym i rekonstrukcyjnym.

Spis treści
Wprowadzenie

Rozdział I. Od muzyki do terapii
Muzyka w powiązaniu z człowiekiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Muzykoterapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Muzykoterapia receptywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Medycyna muzyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Psychoterapia muzyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Rozdział II. Teoretyczne podstawy terapii opartych na muzyce i wizualizacji
Wizualizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Powiązanie procesów wyobrażeniowych z muzyką. . . . . . . . . . . . 54
Mechanizmy działania terapii bazującej na wizualizacji z muzyką . . . . 59
Muzyka w formach terapii wyobrażeniowej z muzyką. . . . . . . . . . . 63

Rozdział III. Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką w ujęciu Helen Bonny 
Początki i rozwój metody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Założenia teoretyczne metody Helen Bonny. . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zarys przebiegu wybranych procesów terapeutycznych
w metodzie BMGIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Funkcja procesów wyobrażeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Rola muzyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Funkcja terapeuty–przewodnika w procesie terapii . . . . . . . . . . 86
Przeniesienia w metodzie BMGIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Reakcje obronne – ich rola i przejawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Elementy wybranych koncepcji psychoterapeutycznych
w praktyce BMGIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Psychologia analityczna C. G. Junga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Podejście psychodynamiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gestalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Pokrewieństwo Wizualizacji Kierowanej z Muzyką z metodami
terapii opracowanymi przez współpracowników Helen Bonny. . . . . . 98

Rozdział IV. Elementy sesji w Wizualizacji Kierowanej Muzyką
Preludium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Indukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Trening autogenny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Relaksacja progresywna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Krótkie indukcje i ich zastosowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Indukcje przygotowujące do słuchania muzyki. . . . . . . . . . 113
Indukcje oparte na odczuciach płynących z ciała. . . . . . . . . 115
Indukcje łączące odczucia płynące z ciała i pracę wyobraźnią . 116
Indukcje oparte na wizualizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Indukcje energetyzujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Punkt skupienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Muzyczna podróż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Programy muzyczne i zasady ich doboru przez terapeutę. . . . . . 130
Powrót do stanu toniczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Postludium – integracja doświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Interakcje werbalne jako wsparcie komunikacji. . . . . . . . . . . . . . 145
Podtrzymanie wypowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Prowadzenie odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Głos terapeuty jako instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Rozdział V. Modyfikacje metody Wizualizacji Kierowanej z Muzyką
Modyfikacje metody Helen Bonny – ujęcie teoretyczne. . . . . . . . . . 157
Grupowe Sesje GIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Formy modyfikacji Wizualizacji Kierowanej z Muzyką. . . . . . . . . . 168
Wybrane modyfikacje sesji indywidualnych i grupowych. . . . . . . . . 174
Muzyka, Rysowanie i Opowiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Wizualizacja Muzyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Dyrektywna Wizualizacja Kierowana z Muzyką. . . . . . . . . . . . 185

A. Terapia i rozwój osobisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Zaburzenia psychiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Choroby somatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Niesklasyfikowane wyżej problemy zdrowotne oraz zastosowania
związane z rozwojem osobistym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

B. Kontekst edukacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Model zastosowania Wizualizacji Kierowanej z Muzyką i jej
modyfikacji w edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Projekt Learning in a New Key (LINK) . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Słuchanie muzyki poprzedzone opowiadaniem. . . . . . . . . . . . 220
Modyfikacja punktu skupienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Połączenie słuchania z sugestiami prowadzącego –
metoda DGIM i MI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Połączenie słuchania z aktywnym działaniem nastawionym
na ekspresję. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Połączenie słuchanej muzyki z treściami realizowanymi
na lekcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Słuchanie relaksacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Zakończenie

Bibliografia

Aneks
Proces szkolenia terapeutów BMGIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Propozycje utworów muzycznych do wykorzystania w modyfikacji GIM w edukacji. . . . . 250
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Spis rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  2017. ISBN ISSN: 978-83-7784-966-8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *