Aleksandra Malik

Aleksandra Malik, NMT– absolwentka studiów licencjackich kierunku muzykoterapia na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz studiów magisterskich kierunku pedagogika specjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Muzykoterapeutka posiadająca międzynarodowy certyfikat neuromuzykoterapeuty (NMT – Neurologic Music Therapist). W 2017 roku ukończyła International Training Institute in Neurologic Music Therapy w Birmingham oraz Nordoff Robbins Summer School w Londynie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym.

.
.
Udział w konferencjach:
1. VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii – Kulturowe uwarunkowania w muzykoterapii, Wrocław 2021 – czynny udział, wykład pn. “Zawód muzykoterapeuty w Polsce – profesjonalizacja i kształcenie”
2. VII Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii, Wrocław 2020 – wykład pn. “Zastosowanie muzykoterapii u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy”
3. VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii – Usłysz swój głos, Wrocław 2018
4. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Muzyka, terapia, edukacja. Społeczność, osoba, relacja, Katowice 2018 – referat pn. “Muzykoterapeuta w przedszkolu ogólnodostępnym – możliwości zatrudnienia”
5. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja, Katowice 2016
6. Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie – Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu, Lublin 2016
.
Kontakt: