Aleksandra Malik

Aleksandra Malik, MT-C, NMT– absolwentka studiów licencjackich kierunku muzykoterapia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz studiów magisterskich kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Muzykoterapeutka posiadająca międzynarodowy certyfikat neuromuzykoterapeuty (NMT – Neurologic Music Therapist). W 2017 roku ukończyła International Training Institute in Neurologic Music Therapy w Birmingham oraz Nordoff Robbins Summer School w Londynie. W latach 2014-2020 prowadziła zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii oraz muzykoterapię indywidualną i grupową z dziećmi z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym. Od października 2021 pracuje jako muzykoterapeutka, wspomagając proces leczenia i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami i chorobami neurologicznymi oraz narządu ruchu, w Klinice Rehabilitacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W roku akademickim 2022/2023 rozpoczęła współpracę z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jako nauczycielka akademicka.

 

CERTYFIKATY

 

22-25.IX.2017                Neurologic Music Therapy Training, Birmingham

The Academy od Neurologic Music Therapy

renewal date: 31.XII.2027

 

24-27.VII.2017              Nordoff Robbins Summer School, Londyn

Nordoff Robbins Music Therapy Centre

 

PUBLIKACJE

Malik A., Zastosowanie muzykoterapii u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy, [w:] Muzykoterapia – od zainteresowań do praktyki klinicznej, w serii: “Dźwięk – Muzyka – Terapia” (t.1), red. P. Cylulko, K. Turek, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2022

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

wystąpienia zarówno w języku polskim jak i angielskim:

 1. Prezentacja studium przypadku pn. Parents reflections on music therapy experiences in the context of the child’s long medical history (17-18.04.2023 – International Conference TRAUMA, MUSIC AND MUSIC THERAPY, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach),
 2. Referat pn. Praktyka kliniczna w muzykoterapii – refleksje studentów po wizytach obserwacyjnych w Klinice Rehabilitacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (30-31.03.2023 – IX Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii Muzyka dookoła nas – Akademia Muzyczna im.Karola Lipińskiego we Wrocławiu),
 3. Referat pn. Gdzie dźwięki nas prowadzą? O podążaniu wperspektywie rodzica (05-06.05.2022 – VIII Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii Uwolnij emocje! – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu),
 4. Wystąpienie podczas sesji absolwentów na temat doświadczenia zawodowego w zakresie muzykoterapii w odniesieniu do zatrudnienia w Klinice Rehabilitacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie” (14-15.05.2022 – I Seminarium Muzykoterapeutyczne pn. Wybrane aspekty praktyki muzykoterapeutycznej – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi),
 5. Wykład pn. Zawód muzykoterapeuty w Polsce – profesjonalizacja ikształcenie (08-09.04.2021 – VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii Kulturowe uwarunkowania w muzykoterapii – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 6. Wykład pn. Zastosowanie muzykoterapii u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy (05-06.03.2020 – VII Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu).
 7. Referat pn. Muzykoterapeuta w przedszkolu ogólnodostępnym – możliwości zatrudnienia (23-24.07.2018 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Muzyka, terapia, edukacja. Społeczność, osoba, relacja – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach).

 

Pozostałe konferencje:

 1. Network Day – 1stInternational Symposium on Music Therapy with Families, Wiedeń 2022
 2. VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii – Usłysz swój głos, AM Wrocław 2018
 3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja, AM Katowice 2016
 4. Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie – Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu, UMCS Lublin 2016

 

KURSY, WARSZTATY  I SZKOLENIA

25.IX.2022          Network Day – 1st International Symposium on Music Therapy with Families, Wiedeń

16-17.IX.2022     Wykorzystanie śpiewu, muzyki i tańca góralskiego w muzykoterapii

14-15.V.2022      Warsztaty w ramach I Seminarium Muzykoterapeutycznego, AM Łódź

21.VII.2020         Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych

2019/2020           Warsztaty z muzykoterapii – formy i style improwizacji – Dominika Dopierała, PSMT

07.XII.2019         Terapeutyczne pisanie piosenek – Ludwika Konieczna-Nowak, PSTM

24-25.XI.2018     Relaksacja i wizualizacja w muzykoterapii – Krzysztof Stachyra, PSMT

17.V.2017            Mówię wyraźnie – zabawy muzyczne i artykulacyjne rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie

09.X.2016            Opóźniony Rozwój Mowy

16.V.2016            Indywidualizacja pracy z dzieckiem autystycznym

25.IV.2016          Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera

07.IV.2016          Jak napisać (IPET) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

03.II.2016            Muzykalne dłonie – usprawnianie pracy rąk przy muzyce

 

KONTAKT:

musictherapy.am@gmail.com

aleksandra.malik@amuz.lodz.pl

a.malik@ipczd.pl