Aleksandra Malik

Aleksandra Malik, MT-C, NMT– absolwentka studiów licencjackich kierunku muzykoterapia w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz studiów magisterskich kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Muzykoterapeutka posiadająca międzynarodowy certyfikat neuromuzykoterapeuty (NMT – Neurologic Music Therapist). W 2017 roku ukończyła International Training Institute in Neurologic Music Therapy w Birmingham oraz Nordoff Robbins Summer School w Londynie. W latach 2014-2020 prowadziła zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii oraz muzykoterapię indywidualną i grupową z dziećmi z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym. Od października 2021 pracuje jako muzykoterapeutka, wspomagając proces leczenia i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami i chorobami neurologicznymi oraz narządu ruchu, w Klinice Rehabilitacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Udział w konferencjach:
1. VIII Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii – Uwolnij emocje! Wrocław 2021 – wykład pn. “Gdzie dźwięki nas prowadzą? O podążaniu w perspektywie rodzica”
2. VII Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii – Kulturowe uwarunkowania w muzykoterapii, Wrocław 2021 – wykład pn. “Zawód muzykoterapeuty w Polsce – profesjonalizacja i kształcenie”
3. VII Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii, Wrocław 2020 – wykład pn. “Zastosowanie muzykoterapii u dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy”
4. VI Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii – Usłysz swój głos, Wrocław 2018
5. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Muzyka, terapia, edukacja. Społeczność, osoba, relacja, Katowice 2018 – referat pn. “Muzykoterapeuta w przedszkolu ogólnodostępnym – możliwości zatrudnienia”
6. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Muzyka, terapia, edukacja. Symbol, ekspresja, percepcja, Katowice 2016
7. Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie – Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu, Lublin 2016

Kontakt: musictherapy.am@gmail.com