Jagoda Rusowicz

Dr Jagoda Rusowicz ukończyła studia licencjackie i magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, Specjalność: Muzykoterapia. W 2018 r. zrealizowała kurs The international Neurologic Music Therapy Training Institute w ArtEZ  w Enschede. Stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu uzyskała w roku 2024, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu (promotor: prof. Joanna Szczepańska-Gieracha).

Obecnie kształci się na jednolitych studiach magisterskich z zakresu psychologii (specjalność kliniczna) w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Zrealizowała również kurs zawodowy Instruktora Rytmiki oraz szkolenia na nauczyciela programów umuzykalniających Music Together oraz Pomelody.

Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki (AMKL) oraz muzykoterapeutka – koncentrując swoje działania na pracy z dziećmi i seniorami (terapeutycznej oraz warsztatowej o charakterze profilaktycznym).

Posiada doświadczenie pracy z osobami dorosłymi z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz kobietami w wieku 60+ z wysokim ryzykiem zespołu metabolicznego i współwystępującą depresją (Fundacja Opieka i Troska; Fundacja Siwy Dym).

Regularnie bierze aktywny udział w konferencjach, warsztatach oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Współpraca: Przedszkola Terapeutyczne Subrideo, Szkoła Muzyczna MOZART w Krakowie, Fundacja Ładne Historie, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska (Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie), Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej”, Fundacja Siwy Dym, Dzienny Dom Senior+,  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” (tworzenie i szkolenie grup wsparcia dla seniorów i opiekunów), Stowarzyszenie „Przyjaciele Seniorów”.

 

Ostatnie publikacje:

  • 2022. Rusowicz Jagoda, Szczepańska-Gieracha Joanna, Kiper Paweł. Neurologic music therapy in geriatric rehabilitation : a systematic review. Healthcare. 2022; 10(11): 1-14. doi: 10.3390/healthcare10112187.
  • 2022. Rusowicz Jagoda, Serweta Anna, Juszko Karolina, Idzikowski Wojciech, Gajda Robert, Szczepańska-Gieracha Joanna. Factors associated with undertaking health-promoting activities by older women at high risk of metabolic syndrome. Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19 (23): 1-16. doi: 3390/ijerph192315957.
  • 2021. Rusowicz Jagoda, Serweta Anna, Idzikowski Wojciech, Szczepańska-Gieracha Joanna. Multimodal therapeutic approach in women with high risk of metabolic syndrome: a single group one center pre-post study. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(21): 1-12. doi: 10.3390/jcm10214915.
  • 2021. Rusowicz, J.; Pezdek, K.; Szczepańska-Gieracha, J. Needs of Alzheimer’s Charges’ Caregivers in Poland in the Covid-19 Pandemic—An Observational Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4493. https://doi.org/10.3390/ijerph18094493.
  • 2021. Szczepańska-Gieracha Joanna, Rusowicz Jagoda, Markowska Anna. Depression symptoms related to undertaking regular physical activity in students of the Faculty of Physiotherapy. Physiother Quart. 2021;  29(1): 40-46. doi: 10.5114/pq.2020.99753

Ostatnie projekty:

  • 2023 – 2024. Pomysłodawca i współwykonawca projektu edukacji holistycznej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii „Musikkindergarten” realizowanego przez Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w przedszkolu „Zielona Kraina” w Krzyżowej.
  • 2021 – 2023. Jeden z wykonawców projektu WARSZTATY FILMOTERAPII dla rodziców i opiekunów_ek osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Odetchnij z kulturą”; I-III edycja atreterapeutycznego programu wytchnieniowego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
  • Współtworzenie projektu Alzheimer’s Cafe on-line razem z Fundacją Fundację Aktywizacji Seniorów SIWY DYM, w ramach którego realizowano szkolenia oraz interwencje terapeutyczne dla opiekunów rodzinnych za pośrednictwem Internetu w czasie COVID-19.

 

Kontakt:

e-mail: jagodarusowicz@gmail.com