Jagoda Rusowicz

Jagoda Rusowicz ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, Specjalność: Muzykoterapia, w 2018 r. Zrealizowała również kurs zawodowy Instruktora Rytmiki oraz szkolenia na nauczyciela programów Music Together oraz Pomelody.

Obecnie kształci się na 4-letnich studiach doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pod opieką prof. Joanny Szczepańskiej-Gierachy zajmując się tematyką znaczenia niefarmakologicznych form terapii w psychogeriatrii.

W 2018 r. zrealizowała kurs  The international Neurologic Music Therapy Training Institute w ArtEZ  w Enschede.

Pracuje z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w Przedszkolu Terapeutycznym „Subrideo” we Wrocławiu, prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci (0-5lat) i ich opiekunów oraz warsztaty terapeutyczne dla mam i kobiet w ciąży w Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego „Rodzinkowo”.

Posiada doświadczenie 2,5 letniej pracy z osobami dorosłymi z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz roczne z grupą kobiet 60+ z depresją (Fundacja Opieka i Troska; Fundacja Siwy Dym).

Jednak centrum działań stała się muzykoterapia seniorów z demencją na terenie Wrocławia w ramach współpracy z Dolnośląską Fundacją Alzheimerowską (Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie) oraz w przeszłości z Dziennym Domem Pomocy „Na Ciepłej”, Dziennym Domem Senior+,  Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” (tworzenie i szkolenie grup wsparcia dla seniorów i opiekunów) i Stowarzyszeniem pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”.

 

Najważniejsze odbyte kursy i szkolenia:

 • Otwarty Kurs Mistrzowski z zakresu muzykoterapii – Michael J. Silverman, PhD, MT-BC, University of Minnesota, USA (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
 • 2016 r. Warsztat z Daną Steinovą pt. „Memory training- the most effective tool for increase of self-confidence and self-esteem of older person”, Lubin, Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych,
 • 2016 r. Warsztat z Domingo Ferrandisem pt. „Dramaterapia aplicada a ka gerontologiam czyli jak zastosować dramaterapię w gerontologii”, Lubin, Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych,
 • 2017 r. Warsztat z Sarah Johnson pt. „Muzykoterapia Neurologiczna – teoria i praktyka”, Katowice, PSM,
 • 2018 r. Warsztat z Simonem Procterem pt. „Improwizacja w muzykoterapii – podejście kreatywne”, Katowice, PSM,
 • 2018 r. Warsztat Naukowy pt. „Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w medycynie i rehabilitacji” w ramach cyklu Kontrola Ruchów Człowieka – możliwości i perspektywy badań, Wrocław, Oddział PAN we Wrocławiu,
 • 2018 r. Semestralny Kurs – 1st edition of the international didactic-scientific project „Comparative Global Ag(e)ing”, Uniwersytet Wrocławski – UNO CPACS Gerontology University of Nebrasca Omaha – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • Warsztat pt. „Rehabilitacja kognitywna osób starszych”, Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach 2. Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa – nauka, edukacja, praktyka”.
 • Spotkanie warsztatowe pt. „Muzykoterapia w deficytach słuchu”, Katowice, PSM.

 

Publikacje:

2019 r. Muzykoterapia w demencji. Wpływ zastosowania techniki songwriting na funkcjonowanie oraz jakość życia osób z demencją. Badanie fokusowe.  Gerontologia Współczesna 1/2019 vol. I, s.  167 – 173.

2019 – Publikacja artykułu „To kto w końcu kogo uczy? Czyli o programach rodzinnego muzykowania” w monografii „Edukacja Muzyczna. Idee – Tendencje – Dążenia” pod redakcją naukową A. Golemy i  M. Kramarz, t. I, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

2017 – Publikacja artykułu naukowego w Polskim Piśmie Muzykoterapeutycznym nr 4(2017) pt. „Muzykoterapia w chorobie Alzheimera” wydawanym przez Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w  Katowicach

2016 – Publikacja artykułu naukowego na stronie arteterapia. pt. “Rola muzykoterapii w zajęciach rytmiki  w przedszkolu- doświadczenia własne. Dostęp pod adresem: https://arteterapia.pl/rola- muzykoterapeuty-w-zajeciach-rytmiki-w-przedszkolu-doswiadczenie-wlasne

 

Granty/ Projekty:

 • Członek zespołu projektowego narzędzi terapeutycznych dla osób z zaburzeniami pamięci i ich opiekunów „Proste i Pomocne” realizowanego przez Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie, Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wykonawca projektu „Neuromuza – spotkania dla osób z otępieniem i ich rodzin”. Projekt realizowany przez Dolnośląską Fundację Alzheimerowską ze środków gminy Wrocław w ramach Programu Mikrogranty NGO.
 • Jeden z wykonawców projektu „Domowe terapie – cykl spotkań dla opiekunów osób z otępieniem” realizowanego przez Dolnośląską Fundację Alzheimerowską. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” .

 

Kontakt:

e-mail: jagodarusowicz@gmail.com

tel: 530 591 771