Krzysztof Stachyra – muzykoterapia, psychoterapia muzyczna, relaksacja

Dr hab. Krzysztof Stachyra  wykwalifikowany muzykoterapeuta z kilkunastoletnią praktyką, wykładowca akademicki w Polsce i zagranicą.  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę, Przewodniczący Komisji Akredytacji i Certyfikacji Światowej Fe­deracji Muzykoterapii (WFMT). Redaktor naczelny kwartalnika naukowego “Terapia przez sztukę” oraz redaktor w amerykańskim  journalu Journal of Biomusical Engineering. Po cyklu treningów w USA, Irlandii i Wielkiej Brytanii posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii muzycznej w metodzie Guided Imagery and Music (GIM). Autor wielu artykułów naukowych i książek z dziedziny muzykoterapii.

 

Zakres specjalizacji:      Muzykoterapia
                                             Psychoterapia muzyczna
.                                          . Relaksacja

Doświadczenie: Prowadzi muzykoterapię od 1997 roku – początkowo z dorosłymi pacjentami psychiatrycznymi (głównie schizofrenia), następnie z dziećmi z różnym stopniem upośledzenia, autyzmem, młodzieżą z problemami w zakresie kompetencji emocjonalnych. Obecnie prowadzi muzykoterapię osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i autyzmem, a także psychoterapię muzyczną metodą Guided Imagery and Music z osobami cierpiących z powodu stresu, lęku, depresji, przeżytej traumy, wykorzystywania, przemocy różnego rodzaju, poszukujących wsparcia i zrozumienia w czasie życiowych zmian. Z sesji psychoterapii muzycznej skorzystać mogą również osoby zdrowe, poszukujące dróg kreatywnego rozwoju i rozwoju własnej kreatywności, a także szkolące się na psychoterapeutów lub arteterapeutów oraz  terapeutów innych specjalności, jako część ich stałego rozwoju osobistego.

Kontakt:
Dr hab. Krzysztof Stachyra, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a
tel. 81 537 69 12
Email: muzykoterapia@wp.pl
(preferowany kontakt mailowy)

 

Międzynarodowe staże naukowe:

 • Staż naukowy w ośrodku terapii dzieci autystycznych Giant Steps w Burr Ridge (USA) – listopad 2005
 • Staż naukowy w Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie (Wielka Brytania) – marzec-kwiecień 2006.
 • Staż naukowy w Creative Exchange Music Therapy Clinic w Westchester (USA) – maj 2007.


Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych:

 • Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (Przewodniczący Zarządu i Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej)
 • Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę (Przewodniczący Zarządu Głównego)
 • Komisja Akredytacji i Certyfikacji Światowej Federacji Muzykoterapii (Accreditation & Certification Commission, World Federation of Music Therapy) (Przewodniczący Komisji w latach 2016-2020)
 • Komisja Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów przy Światowej Federacji Muzykoterapii (Commission on Education and Training, World Federation of Music Therapy) (Europejski Komisarz w latach 2011-2016)
 • Redaktor naczelny portalu i journalu „Terapia przez sztukę” (od 2009)
 • Redaktor w amerykańskim czasopiśmie naukowym „Journal of Biomusical Engineering” (od 2013)
 • Członek ENGIM (European Network of GIM)

 

Lista publikacji:

Publikacje zwarte (książki):

 • Stachyra K., Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym. UMCS, Lublin 2017.
 • Stachyra K. (red.) Podstawy muzykoterapii (Wydanie II). UMCS, Lublin 2014.
 • Stachyra K. (red.) Podstawy muzykoterapii. UMCS, Lublin 2012.
 • Stachyra K. (red.) Modele, metody i podejścia w muzykoterapii. UMCS, Lublin 2012.
 • Stachyra K., Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. (stron 219)
 • Stachyra K., Grudziewska E., Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007. (stron 260)
 • Stachyra K., Publikacje polskojęzyczne przydatne w muzykoterapii dzieci. Przewodnik. Wydawnictwo Figaro, Lublin 2001. (stron 128)

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Stachyra K. (2022), “Music at people’s service”. Philosophy, Art, Therapy (vol. 1), Special Edition Therapies: Theory & Practices, s. 247-256. ISBN: ISSN 2732-7345, ISSN 2732-7353
 • Kantor, J., Karkou, V., Chráska, M., Duhovska, J., Fitzthum, E., Gerlichova, M., Kaczynski, E., Stachyra, K., Voigt, M. & Kantorová, L. (2022), “A Research-based Map of Music Therapy in the Czech Republic: Comparisons with Other Arts Therapies”. Nordic Journal of Music Therapy, s. 1-15. (ID: 1958906 DOI:10.1080/08098131.2021.1958906)
 • Stachyra, K. (2021) „Group Music Making approaches to enhance relational health” W: Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 275-277. ISBN 9780367145309
 • Stachyra, K. (2021) „Creating a safe environment for listening to music in the classroom” W: Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 278-279.
 • Stachyra, K. (2021) „A creative arts approach to address emotional difficulties” W: Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 280-282.
 • Stachyra, K. (2021) „Exploring the need for arts experiences within teacher education” W: Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 283-285.
 • Stachyra, K. (2020) „Music Therapy: Music at people’s service”, PhilosophyArt Special Edition, s. 245-254 (ISSN 2732-7345).
 • Stachyra, K. (2020) „Muzykoterapia a interwencja za pomocą muzyki” W: Ł. Bieleninik, L. Konieczna-Nowak (red.) Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 91-100 (ISBN 9788366470057)
 • Stachyra K. (2020) „Rzecz o słuchaniu muzyki. Refleksje nad słuchaniem muzyki z dziećmi” W: Andrzejewska J., Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 111-124 (ISBN 9788322793435)
 • Stachyra K., Łucjan-Kowalska A. (2020), Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 2, s. 24-33.
 • Stachyra, K. (2019) „Muzykoterapia – rozprawa z mitami…”, Ars inter Culturas 8, s. 293-304 (ISSN 2083-1226) https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.018
 • Kern, P., Sato, K., Federico, G., Poopityastaporn, P., & Stachyra, K. (2018). The color of us: Moving forward with inclusion programming worldwide. Proceedings of the 15. World Congress of Music Therapy. Music Therapy Today, 14(1), 31–32.
 • Clough N., Tarr J., Stachyra K., Addessi A.R., Maliszewska K. (2017), Exploring teacher competences for relational health in schools. “Educacao, Sociedade & Culturas” Nr 50 – “Special Issue «Engaging Vulnerable Young People in Education Through the Arts» / «IMPLICANDO JOVENS VULNERÁVEIS NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES», s. 15-32. ISSN 0872-7643. (http://www.fpce.up.pt/ciie/?q=publication/revista-educa%C3%A7%C3%A3o-sociedade-culturas/edition/educacao-sociedade-culturas-50 )
 • Stachyra K. (2017), Dyrektywna Wizualizacja Kierowana z Muzyką – zarys metody [w:] B. Pazur (red.) Non omnis moriar. Na tropach piękna. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin, s. 65-78. ISBN 9788378474692
 • Stachyra K. (2017), Edukacja i arteterapia − ważne formy wspierania i kształtowania człowieka. „Wychowanie Muzyczne” nr 4/2017, s. 4-9.
 • Stachyra K. (2016), Emotional Expression in Music Therapy Using Guided Imagery and Music [w:] L. Konieczna-Nowak (red.) Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives, Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, s. 83-95.
 • Stachyra K. (2016), Muzykoterapia w pracy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych osób z autyzmem – zarys problematyki [w:] B. Pazur (red.) Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia – Refleksje – Doświadczenia. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin, s. 21-32.
 • Stachyra K. (2015), Towards professionalisation of music therapy: A model of training and certification in Poland. Approaches 7(1), Special Issue: Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development, s. 110-117.
 • Stachyra K. (2015), Inclusion programming in Poland. Imagine – Color of us, vol. 6, nr 1, s. 114.
 • Stachyra K. (2015), The effectiveness of receptive music therapy programming in the development of university students’ emotional competence [w:] P. Krajči, K. Priesterová (red.) Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a eduká Bratysława: Wydawnictwo IRIS, s. 73-87. (ISBN 978-80-89726-32-5).
 • Kern, P., Stachyra, K., Lindahl Jacobsen, S., Tuomi, K., Georgiadi, E., Flower, C., & Stegeman, T. (2014). The color or us at the World Congress of Music Therapy in Vienna/Krems, Austria. Imagine 5(1), s. 116-119.
 • Stachyra K. (2014), Warsztaty muzyczne jako forma wszechstronnego rozwoju pedagoga muzycznego [w:] R. Gozdecka (red.) Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 119-132.
 • Kern, P., Lindahl Jacobsen, S., Tuomi, K., Georgiadi, E., Stachyra, K., Flower, C., & Stegeman, T. (2014). The color or us: Music therapy for young children in Europe [w:] J. Fachner, P. Kern, & G. Tucek (red.) Proceedings of the 14. World Congress of Music Therapy. Special issue ofMusic Therapy Today 10(1), 256-257. Retrieved from http://musictherapytoday.wfmt.info.
 • Stachyra K. (2013), Wybrane techniki muzykoterapii oparte na piosenkach. „Terapia przez Sztukę” nr 4 (01) 2012-2013, s. 26-30.
 • Stachyra K. (2013), In search of the golden mean – our way to music therapy. Voices: A World Forum for Music Therapy. Retrieved May 07, 2013, from http://voices.no/?q=fortnightly-columns/2013-search-golden-mean-our-way-music-therapy
 • Stachyra K. (2013), Secrets of the 2005 World Music Therapy Congress in Brisbane, Australia. An interview with Helen Shoemark, a member of the organisation committee. Journal “Voices”, vol. 13, nr 1. Dostęp online 10.02.2016: https://voices.no/index.php/voices/issue/view/76
 • Stachyra K. (2013), World Congress of Music Therapy from a participant perspective. An interview with Nicole Rivera. Journal “Voices”, 13, nr 1. Dostęp online 10.02.2016: https://voices.no/index.php/voices/issue/view/76
 • Stachyra K. (2013), Memories from Brisbane. An interview with Petra Kern. Journal “Voices”, 13, nr 1. Dostęp online 10.02.2016: https://voices.no/index.php/voices/issue/view/76
 • Stachyra K. (2012), Creativity – Education – Therapy.Voices: A World Forum for Music Therapy”. Retrieved May 14, 2012, from http://testvoices.uib.no/?q=fortnightly-columns/2012-creativity-education-therapy Retrieved May, 2012.
 • Stachyra K. (2012), Clive Robbins’ influence on Polish music therapy. “Approaches: Music Therapy & Special Music Education”, 4(1), 70-73. Retrieved from http://approaches.primarymusic.gr
 • Stachyra K. (2012), Kreatywność sercem muzykoterapii [w:] B. Kasprzak (red.) Uzdrawiająca moc relacji, kreatywność w edukacji i terapii. Świdnik, s. 47-52.
 • Stachyra K. (2012), Definiowanie i klasyfikacja muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 27-46.
 • Stachyra K. (2012), Guided Imagery and Music [w:] K. Stachyra (red.) Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 33-50.
 • Stachyra K. (2012), Kodeks etyczny muzykoterapeuty [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 285-286.
 • Stachyra K. (2012), Muzykoterapia a edukacja muzyczna [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 47-52.
 • Stachyra K. (2012), Muzykoterapia w okresie prenatalnym i u noworodków [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 147-160.
 • Stachyra K. (2012), Muzykoterapia w resocjalizacji [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 213-219.
 • Stachyra K. (2012), Proces muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 55-83.
 • Stachyra K. (2012), Relaksacja w muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 87-114.
 • Stachyra K. (2012), Rys historyczny muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 13-26.
 • Stachyra K. (2012), System certyfikacji muzykoterapeutów w Polsce [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s.277-284.
 • Stachyra K. (2012), Techniki receptywne oparte na piosenkach [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 137-144.
 • Stachyra K. (2012), Wizualizacja w muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 115-136.
 • Stachyra K. (2011), Colour of us – Poland. Imagine, 2 (1), s. 82-83.
 • Stachyra K. (2011), Kształcenie i certyfikacja arteterapeutów. „Terapia przez Sztukę” nr 1 (03), s. 4-7.
 • Stachyra K. (2011), Untrodden path. „Voices: A World Forum for Music Therapy”. Retrieved March 23, 2011, from http://voices.no/?q=fortnightly-columns/2011-untrodden-path
 • Stachyra K. (2011), Projekt system kształcenia i certyfikacji muzykoterapeutów w Polsce [w:] W. Karolak, B. Kaczorowska (red.): Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych. Wydawnictwo AHE, Łódź, s. 357-363.
 • Stachyra K. (2011), Eksperymenty z elektroniką, instrumentami i dźwiękiem. „Wiadomości Uniwersyteckie”, Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej nr 3-4/172-173, luty-marzec 2011, s. 34.
 • Stachyra K. (2010), Voices: A World Forum for Music Therapy”. http://voices.no/columnist/colstachyra220310.php
 • Stachyra K. (2010), Recenzja książki Diany Gulińskiej-Grzeluszka ‘Muzykoterapia dzieci agresywnych’, „Terapia przez Sztukę”, 1 (02) 2010, s. 21-24.
 • Stachyra K. (2009), Podobieństwa i różnice między muzykoterapią i edukacją muzyczną, „Terapia przez Sztukę” nr 1, s. 3-6.
 • Stachyra K. (2009), Overcoming the crisis… “Voices: A World Forum for Music Therapy”. http://www.voices.no/columnist/colStachyra040509.php
 • Stachyra K. (2009), Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.): Terapia w resocjalizacji. Część I – ujęcie teoretyczne.  Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa, s. 217-226.
 • Stachyra K. (2008), Zastosowanie elementów muzykoterapii w przygotowaniu mediatora [w:] A. Lewicka (red.) „Profesjonalny mediator – zostań nim. Poradnik metodyczny”. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 105-119.
 • Stachyra K. (2008), Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM), „Psychoterapia” 2 (145), s. 63-68.
 • Stachyra K. (2008), Towards Co-building the World of Music Therapy, “Voices: A World Forum for Music Therapy”. http://www.voices.no/columnist/colstachyra020608.php
 • Stachyra K. (2008), Ośrodek terapii dzieci autystycznych ‘Giant Steps’, „Szkoła Specjalna” Nr 1 (243), s. 73-75.
 • Stachyra K. (2008), Muzykoterapia w resocjalizacji [w:] S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.) „Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji”. WSP TWP, Warszawa 2008, s. 193-199.
 • Stachyra, K. (2008), Nordoff-Robbins Music Therapy. “Voices: A World Forum for Music Therapy”. http://www.voices.no/mainissues/mi40008000295.php
 • Stachyra K. (2007), Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów, „Psychoterapia” 3 (142), s. 67-79.
 • Stachyra K. (2007), Muzykoterapia i wizualizacja w przygotowaniu nauczyciela kompetentnego emocjonalnie [w:] Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.) „Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 152-157.
 • Stachyra K. (2006), Wita Szulc, ‘Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji’ [w:] D. Kubinowski (red.): „Pedagogika Kultury”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 270-272.
 • Stachyra K. (2006), Jak improwizacja muzyczna może stać się terapią, czyli kilka słów o muzykoterapii Nordoff-Robbins, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 6/2006, s. 25-26.
 • Stachyra K. (2005), Muzyka, relaksacja, wizualizacja [w:] A. Białkowski (red.): „Nowe trendy w edukacji muzycznej”, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Stachyra K. (2003), Warsztat muzykoterapii [w:] E.M. Nieduziak (red.): „Twórczość i terapia”, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz.
 • Stachyra K. (2003), Kierowana wizualizacja na gruncie muzykoterapii [w:] E.M. Nieduziak (red.): „Twórczość i terapia”, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz, s. 49-58.
 • Stachyra K. (2002), Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 3/2002, s. 115-119.
 • Stachyra K.  (2001), Tańce na siedząco jako propozycja ruchu inspirowanego muzyką, „Wychowanie  Muzyczne w Szkole” nr 1/2001, s 33-35.