Egzamin Certyfikacyjny dla muzykoterapeutów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2013 roku odbędzie się Egzamin Certyfikacyjny dla muzykoterapeutów starających się o uzyskanie Certyfikatu Muzykoterapeuty.

Muzykoterapeuci, którzy ubiegają się o otrzymanie certyfikatu muszą spełnić warunki określone w Regulaminie Certyfikacji. Oceny materiału oraz wiedzy i umiejętności kandydata dokonuje niezależna międzynarodowa komisja, złożona z uznanych specjalistów w zakresie muzykoterapii.

System certyfikacji polskich muzykoterapeutów opracowany i kierowany przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów przy wsparciu członka Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (Commission on Education and Training, WFMT)OLYMPUS DIGITAL CAMERA ma na celu wyłonienie i promowanie muzykoterapeutów dobrze wykonujących swoją pracę. Muzykoterapeutów, którzy dzięki posiadanej wiedzę i umiejętnościom mogą stać się liderami wpierającymi rozwój muzykoterapii w swoim rejonie zamieszkania, a także w całej Polsce, dając wsparcie kolejnym pokoleniom muzykoterapeutów.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania dokumentacji i przystąpienia do procesu certyfikacji. Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu muzykoterapii jest jedyną formą obiektywnej weryfikacji własnych kompetencji oraz daje możliwość rekomendowania certyfikowanych specjalistów z dziedziny muzykoterapii organom administracji państwowej, a także ośrodkom edukacyjnym, terapeutycznym i medycznym.

  1. Katarzyna at 23:18

    Witam. Posiadam wykształcenie muzyczne, oraz studia podyplomowe -sztuka,SN- muzyka , państwową szkołę muzyczną I stopnia. W chwili obecnej jestem w trakcie ukończenia szkolenia z muzykoterapii u dr Elżbiety Galińskiej. Chcę zapisać się do PTM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *