Wydawnictwo Difin przygotowało nowe publikacje z dziedziny arteterapii

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że wydawnictwo Difin przygotowało dwie nowe publikacje z dziedziny artererapii. Pierwsza z nich to “Arteterapia. Projekty” autorstwa Wiesława i Barbary Karolaków. Książka jest kolejną publikacją w serii wydawnictwa Difin poświęconej sztuce i arteterapii. Ma formę przewodnika po metodzie projektów. Zostały w niej opisane założenia metody, jej pochodzenie oraz walory. Każdy opis zawiera słowa kluczowe projektu, założenia, koncepcję projektu, opis realizacji, refleksję autora na temat metody, jej efektywności, odczuć związanych z realizacją.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest rozważaniom: co to jest projekt? Rozdział drugi (praktyczny) to siedemnaście projektów autorów publikacji zrealizowanych w latach 1978–2021 w różnych miejscach, z różnymi uczestnikami, mających różne przesłania. Opisy uzupełnione są fotografiami, co pozwala na w miarę dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów. Rozdział trzeci został podzielony na trzy podrozdziały. Są to projekty dla dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych, a nawet osób w podeszłym wieku, i realizowane razem z nimi. Wszystkie one powstały w ramach prac dyplomowych na studiach podyplomowych arteterapii, terapii zajęciowej, przygotowania pedagogicznego.

Książka nie jest klasycznym podręcznikiem. Jest zbiorem przykładów działań arteterapeutycznych, które mogą stać się pretekstem, inspiracją dla prowadzących różne własne projekty arteterapeutyczne bądź warsztaty z grupami arteterapii. Może też być kierunkowskazem dla poszukujących wyboru, na czym się skupić.

Publikacja ta jest ofertą dla wszystkich, którzy poszukują zmiany w życiu codziennym, w pracy, w środowisku, w którym żyją. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują atrakcyjnych metod pracy z projektami arteterapeutycznymi, także z projektami edukacyjnymi, socjalizującymi, dającymi radość tworzenia i polepszenie zdrowia w ujęciu holistycznym. Szczególnie polecamy książkę studentom pedagogiki, pedagogiki zdrowia, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji, studentom arteterapii, terapii zajęciowej.

Spis treści:
Rozdział 1. Wstęp
Rozdział 2. Co to jest projekt?
Rozdział 3. Realizacje autorów książki

3.1. Formy znane – formy wyobrażone
3.2. Oś świata. Piekło – niebo
3.3. Skrzydła
3.4. Transfer
3.5. Carpe diem 2000
3.6. Nasze miejsce
3.7. MARIO
3.8. Ślady
3.9. 90 lat Bauhausu
3.10. Twórczość wspomagająca rozwój. Moje PORTRETY
3.11. Twórczość wspomagająca rozwój. Działania twórcze
3.12. Dostępność na plus, 60+!
3.13. Sztuka w naturze
3.14. Zaglądanie pod poduszkę natury
3.15. Land art 3D (Natur-Kunst 3D Dredimensionale Objekte)
3.16. Interakcja
3.17. SZTUKA kolorowego widzenia

Rozdział 4. Projekty studenckie
4.a. Dla dzieci/z dziećmi
4.a.1. Książeczka naszych wartości
4.a.2. Mandala jako sztuka i zabawa
4.a.3. Ziarno
4.b. Projekty dla młodzieży/z młodzieżą
4.b.1. JA–TY–MY
4.b.2. Moja przestrzeń. Letnia Akademia Sztuki
4.c. Projekty dla dorosłych/z dorosłymi
4.c.1. ŚWIADOMA KOBIECOŚĆ. Arteterapia kobiet w okresie menopauzalnych zmian
4.c.2. 3 x K – KRĄG KREATYWNEGO KOŁOWROTKA. Kobiecość w (swoim) żywiole
4.c.3. Obok siebie
4.c.4. Kobieca przystań – działania twórcze w pracy z seniorami
4.c.5. W pieśni wszechświata. Twórczy Trening Rozwoju Osobowości
Bibliografia

 

Książka “Akademia Arteterapii. Od praktyków dla praktyków. Podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć” przygotowana przez Annę Sikorską, Katarzynę Góralczyk, Monikę Ostrowską-Cichy oraz Annę Wangin Dmyterko  jest zbiorem doświadczeń arteterapeutów, którzy na co dzień, poprzez działania twórcze, pomagają innym. Będzie ona świetną inspiracją dla studentów różnych kierunków terapeutycznych i humanistycznych oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy chcą poszerzyć własną praktykę o wachlarz ćwiczeń arteterapii. Publikacja jest pełna wskazówek od Autorek, które są praktykami w różnych obszarach – pedagogiki, pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Podręcznik zawiera nieoczywiste spojrzenie na arteterapię i scenariusze pracy w obszarach nie poruszanych wcześniej szerzej w literaturze, m.in. takich jak:
– arteterapia w ramach TUS osób z autyzmem dziecięcym,
– teatroterapia,
– zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny dzieci,
– korelacja sztuki i muzyki na gruncie pracy z osobami chorującymi psychicznie.

Wszystko to wraz z opisem pracy arteterapeuty „od kuchni” powoduje, że jest to dzieło niezwykle przydatne dla osób wchodzących w zawód arteterapeuty, mających obawy o skuteczność terapii i własne kompetencje, chcących zainspirować się i podeprzeć gotowymi materiałami do pracy z podopiecznymi – zarówno dziećmi, i jak i dorosłymi. Podręcznik ten ma być też realną pomocą dla praktyków – na co zwracać uwagę pracując w zawodzie arteterapeuty, jakie trudności można napotkać i jak można je rozwiązać.

Spis treści

Wstęp
1. Arteterapia w praktyce
(Anna Sikorska)
1.1. Oblicze arteterapii w Polsce XXI wieku
1.2. Czym jest arteterapia i na jakie trudności odpowiada?
1.3. Spojrzenie na zagadnienie arteterapii od strony terapeuty i pacjenta

2. Najczęściej spotykane trudności w obszarze pracy z technikami arteterapii
(Anna Sikorska)
2.1. Opór w arteterapii – w czym się przejawia i jak można zachęcić podopiecznych do aktywności twórczej?
2.2. Jak odpowiednio dobierać techniki pracy pod problemy naszych podopiecznych?
2.3. Budowa scenariuszy działań arteterapeutycznych

3. Arteterapia w edukacji dzieci i młodzieży  (Katarzyna Góralczyk)
3.1. (Nie)możliwa arteterapia w szkole
3.2. NieprzetARTE szlaki czyli o potrzebie zmian w edukacji
3.3. Wychowawca czy terapeuta? – moja podróż z Arte w szkole
3.4. 45 minutowy problem – jak zmieścić się z zajęciami Arte między dzwonkami?
3.5. Arteterapia, a szkoły językowe
3.6. Relacje podstawą do zastosowania arteterapii w szkole
3.7. Nieczytelny obraz, czyli mylne oblicze arteterapii w szkołach
3.8. Uczeń w Arte świecie – o zaletach stosowania arteterapii w szkole
3.9. Scenariusze pracy

4. Arteterapia w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
(Monika Ostrowska-Cichy)
4.1. Dziecko w rodzinie
4.2. Arteterapia i jej możliwości wsparcia dzieci w placówkach wsparcia dziennego
4.3. Osobiste doświadczenia w pracy z dziećmi
4.4. Scenariusze pracy z dziećmi

5. Teatroterapia w edukacji i terapii (Anna Wangin-Dmyterko)
5.1. Budowa scenariuszy pracy – Artschoolowi Aktorzy
5.2. Scenariusze pracy – Integracyjny Teatr Tańca AUTentYcZni My

6. Arteterapia z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami
7. Rodzaje arteterapii w działaniach z osobami z niepełnosprawnością – teoria i scenariusze pracy
(Anna Wangin-Dmyterko)
8. Doświadczenie pracy arteterapeutycznej opartej na muzyce w psychiatrii (Anna Sikorska)
8.1. Sztuki wizualne i muzyka jako środek dotarcia do emocji osób dorosłych
8.2. Trochę historii – jak zaczęła się moja przygoda z arteterapią w świecie psychiatrii
8.3. Elementy muzyki metaforą życia – teoria, uzasadnienie, autorski program zajęć
8.3.1. Teoria i założenia programu
8.3.2. Ważne aspekty realizacji programu na oddziale
8.4. Program „Elementy muzyki – Elementy życia”
8.4.1. Melodia
8.4.2. Harmonia
8.4.3. Agogika
8.4.4. Rytm
8.4.5. Dynamika
8.4.6. Artykulacja
8.4.7. Kolorystyka

 

 

 

 

 

    • Krzysztof Stachyra at 19:17

      Książka jest dostępna bez problemu. Zapraszamy do księgarń, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *