Muzykoterapia na rzecz zdrowia i edukacji społeczności europejskiej

Wita Szulc Uniwesytet Wrocławski Omówienie książki pt.: Music Therapy in Health and Education. Praca zbiorowa pod red. Margaret Heal i Tony Wigram`a. Przedmowa Anthony Storr. J. Kingsley Publ. London 1993

Książka stanowi pokłosie pierwszej europejskiej konferencji o zasięgu światowym zorganizowanej w kwietniu 1992 roku w King`s College w Cambridge (Anglia) przez Brytyjskie Towarzystwo Muzykoterapii (BSMT) oraz Stowarzyszenie Zawodowych Muzykoterapeutów (APMT) pod hasłem stanowiącym część tytułu omawianej publikacji: ”Music Therapy in Health and Education in The European Community”. Na konferencji wygłoszono 68 referatów i zaprezentowano 23 plakaty (o czym pisząca te słowa wie, ponieważ uczestniczyła w niej jako jedyny przedstawiciel krajów byłego obozu socjalistycznego, z tej racji zwolniony z kosztów uczestnictwa. Niestety, taka sytuacja już nigdy więcej nie powtórzyła się, a europejskie konferencje muzykoterapeutów z udziałem licznych reprezentantów krajów Europy wschodniej odbywają się co roku). Książka nie jest  jednak zwykłym zbiorem materiałów konferencyjnych, choćby z tego względu, że  zawiera prace tylko części autorów występujących na konferencji w Cambridge. Są one, podobnie jak hasło przewodnie konferencji, nadal aktualne i dlatego warte spopularyzowania. Autorzy należą do światowej czołówki muzykoterapeutów, co stwierdzić można z perspektywy ubiegłych 18 lat śledząc ich następne   publikacje. Oto zawartość omawianej książki, która dzieli się na dwie części.

Część I: Praca kliniczna z dziećmi 1.Clive Robbins, Uniwersalność procesu twórczego. 2. Pier Luigi Postacchini (i wsp.), Przypadek ciężkiej regresji dziecięcej leczony muzykoterapią i zbadany w trakcie superwizji grupowej. Praca z młodzieżą.3. Jos de Backer,Treść (co się dzieje podczas) muzykoterapii. 4. Claire Flower ,Kontrola i twórczość – muzykoterapia z młodzieżą pod specjalnym nadzorem. Rodzina. 5. Amelia Oldfield, Muzykoterapia z rodzinami. Dorośli. 6 Hanne Metter Kortegard, Muzykoterapia w leczeniu psychodynamicznym schizofrenii. 7.G. Berruti (i wsp.Opis działań muzykoterapeutycznych prowadzonych na Wydziale Psychiatrycznym Uniwersytetu w Genui. 8. Esme Towse i Claire Flower, Poziomy interakcji w improwizacji grupowej. 9. Gianluigi di Franco, Metodologia muzykoterapii w sferze zdrowia psychicznego. 10. Fiona Ritchie  , Otwieranie drzwi -Muzykoterapia z osobami mającymi trudności w uczeniu się. 11.Ann Sloboda, Indywidualna terapia z mężczyzną, który miał zaburzenia związane z przyjmowaniem pokarmów. 12.Denise Erdonmez, Muzyka – mega witamina dla mózgu. 13. J. Raijmackers,Rola muzykoterapii w diagnozowaniu pacjentów psychogeriatrycznych.

Część II:Badania naukowe. Przegląd literatury. 14. T. Wigram, Badania naukowe w muzykoterapii, które spełniają wymagania służby zdrowia i edukacji – przegląd i analiza literatury. 15. C.D. Maranto, Zastosowanie muzyki w medycynie. Badania stosowane. 16. A. Agrotou, Spontaniczna zrytualizowana zabawa w muzykoterapii: analiza techniczna i teoretyczna. 17. R. Bright,Kulturowe aspekty muzykoterapii. 18. J. Hooper, Rozwój interakcji podczas ćwiczeń muzycznych. Strategia mająca na celu uwydatnienie i walidację podejścia opisowego. 19. P. Muller i A. Warwick, Dzieci autystyczne: wpływ zaangażowania matek w terapię. 20. H. Smeijsters i J. van den Hurk, Badania nad praktycznym zastosowaniem muzykoterapii w leczeniu klienta z objawami anorexia nervosa. 21. J. Sutton,, Gitara nie zna tej pieśni: badanie równoległego rozwoju mowy i muzykoterapii. 22. Tony Wigram, Techniki obserwacyjne w analizie  muzykoterapii aktywnej i receptywnej prowadzonej z klientami niezrównoważonymi i samookaleczającymi się

Wśród wymienionych autorów warto przedstawić najważniejszych: prof. dr Tony Wigram, ówczesny przewodniczący WFMT czyli  Światowej Federacji Muzykoterapii pracuje jednocześnie w Danii na Uniwersytecie w Aalborgu i w Londynie. Prof. dr Jos de Backer – przewodniczący Europejskiego Komitetu Muzykoterapii, pracuje na Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Clive Robbins, z wykształcenia pedagog specjalny, założyciel, wraz z Paulem Nordoffem, pianistą i kompozytorem Centrum Muzykoterapii przeznaczonego dla dzieci specjalnej troski. Jego film prezentujący stosowaną przez niego metodę był największym wydarzeniem Konferencji. Centrum  stworzone przez Nordoffa i Robbinsa to powstało w Nowym Jorku i wkrótce powiększyło się o kilkanaście oddziałów na całym świecie, z których najsłynniejsze mie” znalazła wielu naśladowców, także w Polsce. Prof. Cheryl Dileo Maranto, poprzednia przewodnicząca Światowej Federacji muzykoterapii, autorka wielu książek o stosowaniu muzyki w medycynie (wyraziła zgodę na publikację jednego ze swoich tekstów na stronie  internetowej „arteterapia”)

Podczas konferencji rozdawany był katalog wydawnictwa Jessika Kingsley Publishing z Londynu, specjalizującego się w wydawaniu książek na temat terapii przez sztukę. Oto jedna z nich, dostępna w Polsce:

Różnorodność badań naukowych w dziedzinie arteterapii. Handbook of Inquiry in the Arts Therapies. One River, Many Currents.  Praca zbiorowa pod red. Helen Payne. Przedmowa John Rowan. J. Kingsley Publ. London 1993, 288 s.

Książkę tę, uważaną za najważniejszy podręcznik naukowej arteterapii rekomendował muzykoterapeutom British Journal of Music Therapy, a także periodyk o zasięgu światowym, wydawany równocześnie w Nowym Jorku, Londynie, Tokio i Seulu The Arts in Psychotherapy. Jej redaktorka, Helen Payne, jest starszym wykładowca doradztwa (konsultingu) na Uniwersytecie w Hertfordshire w Angli, a poza tym ma praktykę prywatną jako psychoterapeuta.. Omawiana książka jest pierwszym zbiorem prac naukowców brytyjskich zajmujących się problematyką badawczą w dziedzinie szeroko pojętej arteterapii, t.j. dramotereapii, arteterapii wizualnej, choreoterapii i muzykoterapii. Zawiera opisy badań prowadzonych metodami zarówno ilościowymi jak i jakościowymi. Zawiera wiele cennych refleksji na temat procesu badawczego jak i istoty terapii przez sztukę. Szczególnie interesujące wydają się być  następujące opracowania: „Terapia dźwiękiem stosowana wobec osób z trudnościami w uczeniu się, mająca na celu redukcję lęku i zaburzenia w zachowaniu” (Tony Wigram),  „Badania naukowe w dziedzinie muzykoterapii dzieci wykorzystywanych seksualnie„ (Penny Rogers).

Książka choć liczy już 17 lat, zawiera wiele ważnych  informacji,  które mogą zainteresować polskiego czytelnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *