Mamy w Polsce certyfikowanych muzykoterapeutów!

Z pewnością dzień 24 listopada 2013 roku przejdzie do historii jako kolejny krok milowy w profesjonalizacji muzykoterapii w Polsce. W ramach wprowadzania przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów (PSMT) międzynarodowych standardów muzykoterapii, w Centrum Arteterapii w Lublinie odbył się pierwszy w Polsce Egzamin Certyfikacyjny dla muzykoterapeutów starających się o uzyskanie Certyfikatu Muzykoterapeuty.

Komisja Certyfikacyjna złożona z uznanych specjalistów w zakresie muzykoterapii: Europejskiego Komisarza Światowej Federacji Muzykoterapii (przedstawiciela Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów), Dyrektora Programu Kształcenia Muzykoterapeutów Kreatywnych Nordoff-Robbins w Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (PSMT) po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami zakwalifikowała do ostatniego etapu Egzaminu Certyfikacyjnego siedmiu kandydatów z całej Polski. Każdy z nich zaprezentował studium przypadku poparte nagraniami audio-wideo oraz odpowiadał na pytania z zakresu muzykoterapii. Co interesujące, przypadkiem złożyło się, że każda z osób ubiegających się o otrzymanie Certyfikatu Muzykoterapeuty pokazała pracę bazującą na innych metodach i podejściach muzykoterapeutycznych, pośród których znalazły się formy muzykoterapii improwizacyjnej, behawioralnej, a nawet neurologicznej. Egzamin miał formę otwartą, gdzie każda z obecnych osób mogła zapoznać się z prezentacją kandydata, jak również zadawać mu pytania. Dzięki możliwości przyjrzenia się ciekawym i zróżnicowanym materiałom czas egzaminu stał się inspiracją dla pozostałych osób obecnych na sali, ukazując szerokie możliwości wykorzystania muzyki w pracy z pacjentami.

 

Certyfikowani Muzykoterapeuci

Egzamin przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Wyłonił muzykoterapeutów, którzy dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom mogą stać się liderami wpierającymi rozwój muzykoterapii w swoim rejonie zamieszkania, a także w całej Polsce, dając wsparcie kolejnym pokoleniom muzykoterapeutów. Warto zauważyć, że otrzymanie Certyfikatu Muzykoterapeuty jest uwieńczeniem jednego etapu rozwoju zawodowego, ale również początkiem nowego. Zobowiązuje muzykoterapeutę do dalszej, systematycznej pracy nad podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych.

 

Certyfikat Muzykoterapeuty otrzymali:

  1. Dominika Dopierała (Poznań)
  2. Sara Knapik-Szweda (Katowice)
  3. Anna Bukowska (Kraków)
  4. Marta Siepsiak (Warszawa)
  5. Michał Chojnacki (Gdańsk)

Pośród muzykoterapeutów uhonorowanych Certyfikatem Muzykoterapeuty znalazły się jeszcze dwie osoby: dr Ludwika Konieczna-Nowak (Katowice) oraz dr Krzysztof Stachyra (Lublin), którzy pomimo, że wchodzili w skład Komisji Certyfikacyjnej również poddali swoją pracę ocenie zebranego gremium dokładnie na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali kandydaci, przedstawiając dokumentację i prezentując studia przypadku.

 

Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu muzykoterapii jest jedyną formą obiektywnej weryfikacji własnych kompetencji oraz daje możliwość rekomendowania certyfikowanych specjalistów z dziedziny muzykoterapii organom administracji państwowej, a także ośrodkom edukacyjnym, terapeutycznym i medycznym. Otrzymany tytuł daje uprawnienia obowiązujące na całym świecie do posługiwania się skrótem MT-BC przy nazwisku – co oznacza “Muzykoterapeuta certyfikowany przez Komisję Certyfikacyjną”.

 

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania dokumentacji i przystąpienia do procesu certyfikacji. Aby tego dokonać należy spełnić warunki określone w Regulaminie Certyfikacji. Kolejny Egzamin Certyfikacyjny odbędzie się wiosną 2014 roku.

 

A oto krótka relacja fotograficzna z opisywanego wydarzenia:

Egzamin Certyfikacyjny1Egzamin Certyfikacyjny3Egzamin Certyfikacyjny2Egzamin Certyfikacyjny4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *